BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

BLOG BY BRANDEX COOL-TECH CO. LTD. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง โดย คูล-เทค บจก.

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง โดย คูล-เทค บจก.บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง

     การบริการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า เราให้บริการ และให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อาธิเช่น ติดตั้งแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งตู้ MDB ติดตั้งระบบล่อฟ้า ติดตั้ง สายเมนย่อยอาคารโรงงาน บริษัทเรามีทีมงานไฟฟ้าที่มีความสามารถและประสบการณ์ในระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งพร้อมที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม? และมีการรักษาความปลอดภัยในระวังปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง
      • ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)
      • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)
      • ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)
      • ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

ติดตั้งแสงสว่างอาคารสำนักงาน

ติดตั้งแสงสว่างอาคารสำนักงาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
cooltech.brandexdirectory.com
www.cool-tech.co.th

_____________________________________________________________

สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace

www.brandexdirectory.com
เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

www.pagesthai.com
เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ

www.Brand.co.th
เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์

www.eeczone.com
เว็บรวมรายชื่อผู้ประกอบการภาคตะวันออก

www.kasetthaibrand.com
เว็บรวมสินค้าเกษตรและผู้ประกอบการเกษตร

TopBack to Top