BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

Category: NUMSIN SPRING CO. LTD.

สปริงมีกี่ประเภทอะไรบ้าง โดย นำสิน สปริง บจก.สปริงมีกี่ประเภทอะไรบ้าง โดย นำสิน สปริง บจก.


ประเภทของสปริง (Spring)       สปริง เป็นขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ ขดเป็นวง รูปทรงกระบอก โดยทั่วไปหมายถึงการยืดหด ยุบ หรือขยายตัว ของอุปกรณ์ เรียกว่า สปริง เช่น การสปริงของยางยืด สปริงมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สปริงมีหลายประเภท หลายรูปแบบที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน

TopBack to Top