BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

Category: THAIPRADITH ADVERTISING CO. LTD.

ป้ายโฆษณา มีรูปแบบใดบ้าง โดย ไทยประดิษฐ์โฆษณา บจก.ป้ายโฆษณา มีรูปแบบใดบ้าง โดย ไทยประดิษฐ์โฆษณา บจก.


มาทำความรู้จักกับรูปแบบของป้ายโฆษณา      ป้ายโฆษณา ที่เราเห็นกันทั่วไป มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ป้ายคัทเอาท์ไปจนถึงป้ายไฟ LED ที่กำลังเป็นที่นิยมกัน สมัยก่อนการทำป้ายโฆษณาใช้เพียงวัสดุ แผ่นไม้อัด หรือผ้าที่นำมาวาดภาพ แล้วเขียนตัวอักษรด้วยสี แต่เมื่อยุคเปลี่ยนมีวิวัฒนาการเข้ามา จึงทำให้เปลี่ยนการใช้วัสดุในการทำป้าย มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับการผลิตป้ายโฆษณา การเลือกทำป้ายโฆษณาให้เหมาะกับงานมีรูปแบบใดบ้าง วันนี้

TopBack to Top