BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

Tag: ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

เครื่องมือช่างคืออะไร ? โดย ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.เครื่องมือช่างคืออะไร ? โดย ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.


เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่างยนต์ เครื่องมือช่างไฟฟ้า ราคาถูก         เครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยทุ่นเเรงในการทำงานเเละกระทำวัตถุโดย มีเพิ่มกำลังหรือขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ ทำให้มีความสะดวกเเละช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น ต่อมามนุษย์ได้ดัดเเปลงเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือกลทางไฟฟ้าที่มีกำลังมากขึ้นหลายเท้าจากเครื่องมือธรรมดา ได้เเก่ เครื่องเจียร สว่านไฟฟ้า เลื่อยวงเดือน เครื่องตัด อุปกรณ์สำหรับงานตัด อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ชุดซ่อมเกลียว อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงงาน สกรูงานอุตสาหกรรมหนักและเบา ดอกต๊าปชนิดพิเศษสำหรับเหล็กแข็ง เป็นต้น ด้ายลวดแทรกน๊อต Knurled

TopBack to Top